WINDY - DŹWIGI

Dźwigi linowe

W przeciwieństwie do dźwigów z napędem hydraulicznym charakteryzują się wysoką wydajnością (180 startów/godzinę) i dużą prędkością (0,6-2,5m/s). Dlatego znajdują one zastosowanie w budynkach wysokich, o dużym natężeniu ruchu takich jak:

- budynki biurowe,
- hotele,
- szpitale,
- obiekty mieszkaniowe o dużej liczbie lokali.