RUCHOME

Chodniki

Posiadają podobne zastosowanie co schody ruchome. Mają jednak dodatkowe funkcje gdyż umożliwiają:
- poruszanie się osobom niepełnosprawnym,
- przewożenie wózków dziecięcych
- transporcie zakupów w koszach sklepowych