RUCHOME

Schody

Montowane są przede wszystkim w obiektach użyteczności publicznej. To rozwiązanie stosowane jest coraz częściej w nowo budowanych obiektach:
- centrach handlowych,
- bankach,
- lotniskach,
- dworcach oraz w innych obiektach użytkowych.